• 15 Ιουνίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 53 / 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 53 / 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 53 / 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο