ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 5/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 5/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 5/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο