• 15 Απριλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια « ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤA (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)» (CPV: 39512000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια « ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤA (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)» (CPV: 39512000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια « ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤA (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)» (CPV: 39512000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο