• 3 Απριλίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Προϊόντων Υγιεινής από χαρτί»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Προϊόντων Υγιεινής από χαρτί»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Προϊόντων Υγιεινής από χαρτί» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο