ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 139/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV:33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 139/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV:33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 139/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV:33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΡΑΜΜΑΤΑ
TEYD

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο