ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 136/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» (CPV:18000000-9)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 136/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» (CPV:18000000-9)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 136/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» (CPV:18000000-9) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

DIAKIRIJH DS136_2019
TEYD

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο