• 2 Αυγούστου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 131/2016 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.902,96 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 131/2016 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.902,96 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ./ 131/2016 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.902,96 € συμπ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο