ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 119/2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 119/2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 119/2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο