• 1 Οκτωβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 106/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 106/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 106/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ » , (CPV: 24111900-4) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο