• 20 Δεκεμβρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.104 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV 79212200-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.104 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV 79212200-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.104 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV 79212200-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο