• 2 Ιουνίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ. 57/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ. 57/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ : ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ, Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ. 57/2017 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο