Χειρουργική

Χειρουργική Κλινική
Η Χειρουργική κλινική ανήκει στο Χειρουργικό τομέα και στεγάζεται στον 3ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Έχει δυναμικότητα 28 κλινών και συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημερίας του νοσοκομείου καθημερινά, οπότε και καλύπτει όλα τα περιστατικά Γενικής Χειρουργικής που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Καλύπτει τις τακτικές και έκτακτες-επείγουσες χειρουργικές ανάγκες του νομού Άρτας και των όμορων νομών και λειτουργεί με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών σε προεγχειρητικό, επεμβατικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Οι χειρουργοί της κλινικής έχουν εκπαιδευτεί και μετεκπαιδευτεί σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διατηρούν υψηλό το επίπεδο παροχής
ιατρικών υπηρεσιών και εκτελούν ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων. Παράλληλα εκπαιδεύουν αποτελεσματικά νέους ιατρούς (αγροτικούς) και νέους χειρουργούς (ειδικευόμενους).

Η Χειρουργική Κλινική συμμετέχει 3 ημέρες την εβδομάδα στο πρόγραμμα χειρουργείων του νοσοκομείου με 2 χειρουργικές τράπεζες, ενώ λειτουργεί Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο 3 ημέρες την εβδομάδα.
Το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν 1 Συντονιστής Διευθυντής, 3 Διευθυντές, 1 επικουρικός ιατρός και 4 ειδικευόμενοι ιατροί. Το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής αποτελούν η Προϊσταμένη, Νοσηλεύτριες ΤΕ, Νοσηλεύτριες ΔΕ και βοηθητικό προσωπικό ΥΕ.

Το προσωπικό της κλινικής φροντίζει για την νοσηλεία, την ατομική υγιεινή και παρακολούθηση της πορείας των ασθενών. Επιμελείται την προεγχειρητική ετοιμασία και μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών και μεριμνεί για την καθαριότητα του χώρου και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής ώστε οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον.

Στόχος είναι η παροχή ορθής και ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς σε ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, στηριγμένης στους σύγχρονους κανόνες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του αλλά και η συνεχής αναβάθμιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο