Τμήματα

Αιμοδοσία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αιμοδοσία

   

Διατροφής 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διατροφής

   

Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης

    

Κοινωνικής Υποστήριξης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Κοινωνικής Υποστήριξης

   

Φαρμακευτικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Φαρμακευτικό

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο