Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς τομείς. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας λειτουργεί σε επίπεδο υποδιεύθυνσης και αποτελείται από Νοσηλευτικά τμήματα τα οποία ακολουθούν την διάρθρωση της Ιατρικής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • 1ος Νοσηλευτικός τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Παθολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
  • 2ος Νοσηλευτικός τομέας,  ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Χειρουργικού τομέα και τουΧειρουργείου, της Ιατρικής Υπηρεσίας
  • 3ος Νοσηλευτικός Τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Εργαστηριακού τομέα, του Τομέα Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας και τα διατομεακά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας
1ος Νοσηλευτικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

   

2ος Νοσηλευτικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

   

3ος Νοσηλευτικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

3ος Νοσηλευτικός Τομέας

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο