Προσωπικό Κλινικής

Βοηθητικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Βοηθητικό Προσωπικό

   
Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ιατρικό Προσωπικό

Μόνιμο

  Διευθυντής
  Επιμελητής Α’
  Επιμελήτρια Α’
  Επιμελητής Β’
   Επιμελήτρια Α’

 Επικουρικό 

   Επιμελήτρια Β’

 Ειδικευόμενοι 

 
 
 
  

 Αγροτικοί 

 
  
Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Μόνιμο

   Νοσηλεύτρια ΤΕ Προϊσταμένη
  Νοσηλευτής ΤΕ Υπεύθυνος 
  Νοσηλεύτρια ΤΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ


Επικουρικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο