Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

Τηλεφωνικός Κατάλογος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τηλεφωνικός Κατάλογος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Συντομεύσεις Κλήσεων για Υποστήριξη στα Πληροφοριακά Συστήματα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Συντομεύσεις Κλήσεων για Υποστήριξη στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τηλεφωνικός Κατάλογος 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο