Λίστα Χειρουργείου

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 30-10-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 30-10-2020

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 23-10-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 23-10-2020

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας

Λίστα Εκτάκτων Χειρουργείων Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Εκτάκτων Χειρουργείων Γ.Ν. Άρτας

Λίστα Χειρουργείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λίστα Χειρουργείου

Τα προγραμματισμένα χειρουργεία που θα πραγματοποιηθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας βρίσκονται στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Ο Διοικητής

Βασίλειος Μπαλάσκας

Μετάβαση στο περιεχόμενο