Νομοθεσία – Κανονισμοί

old

Ορισμοί του άρθρου 2 του Ε.Κ 852-2004 & των άρθρων 2 & 3 του Ε.Κ 178-2002 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ορισμοί του άρθρου 2 του Ε.Κ 852-2004 & των άρθρων 2 & 3 του Ε.Κ 178-2002

Ο Ν.4075-2012 άρθρο 58τροπ. παρ. 2 του άρθ.43 του ν4025 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Ν.4075-2012 άρθρο 58τροπ. παρ. 2 του άρθ.43 του ν4025

Ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης

434025~1

Συνημμένα αρχεία

3918-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

3918-2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

Ο Α.Ν 2520-40 περί υγειονομικών διατάξεων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Α.Ν 2520-40 περί υγειονομικών διατάξεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο