Εργαστήρια

Παθολογοανατομικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παθολογοανατομικό

   

Φυσικοθεραπεία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Φυσικοθεραπεία

  

Ακτινοδιαγνωστικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ακτινοδιαγνωστικό

  

Βιοχημικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Βιοχημικό

  

Αιματολογικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αιματολογικό

  

Μετάβαση στο περιεχόμενο