• 1 Δεκεμβρίου, 2020

Απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια της 2ης Δημόσιας διαβούλευσης, τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Χειρουργικής τράπεζας (τεμάχια:1), γενικής και ορθοπεδικής χειρουργικής», CPV:33192230-3 για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας.

Απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια της 2ης Δημόσιας διαβούλευσης, τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Χειρουργικής τράπεζας (τεμάχια:1), γενικής και ορθοπεδικής χειρουργικής», CPV:33192230-3 για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας.

Απάντηση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια της 2ης Δημόσιας διαβούλευσης, τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Χειρουργικής τράπεζας (τεμάχια:1), γενικής και ορθοπεδικής χειρουργικής», CPV:33192230-3 για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο