ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.549/10-1-2022 ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 98.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.549/10-1-2022 ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 98.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.549/10-1-2022 ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 98.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο