ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 14,50 Μ2 ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 10 Μ2 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 14,50 Μ2 ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 10 Μ2 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 14,50 Μ2 ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 10 Μ2 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 119 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο