• 5 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.2023DIAB27054

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.2023DIAB27054

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.2023DIAB27054 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο