• 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανάρτηση 1ης Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άρτας, με κωδ.DIAB.:2023DIAB27138

Ανάρτηση 1ης Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άρτας, με κωδ.DIAB.:2023DIAB27138

Ανάρτηση 1ης Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άρτας, με κωδ.DIAB.:2023DIAB27138 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

CPV: 15612500-6, 15812000-3, 15321000-4, 15551000-5, 15511000-3, 03142500-3, 15896000-5, 15897000-2, 15411110-6, 15112130-6, 03221200-8, 15119000-5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2023 s ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Διαβουλ ΤΡΟΦΙΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο