ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV:33127000-6)». ΚΩΔΙΚΟΣ : 22DIAB000025338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV:33127000-6)». ΚΩΔΙΚΟΣ : 22DIAB000025338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV:33127000-6)». ΚΩΔΙΚΟΣ : 22DIAB000025338 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο