• 1 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 28-06-2024 έληξε η 2η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 28-06-2024 έληξε η 2η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 28-06-2024 έληξε η 2η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28502 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο