• 28 Αυγούστου, 2023

Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV: 79713000-5, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 2023DIAB26988.

Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV: 79713000-5, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 2023DIAB26988.

Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV: 79713000-5, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 2023DIAB26988. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο