Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (CPV: 331922300-3) με κωδικό 23DIAB000026441 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (CPV: 331922300-3) με κωδικό 23DIAB000026441 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση Λήξης 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (CPV: 331922300-3) με κωδικό 23DIAB000026441 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο