Ανακοίνωση Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) με κωδικό 23DIAB000026021 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) με κωδικό 23DIAB000026021 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) με κωδικό 23DIAB000026021 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο