• 19 Δεκεμβρίου, 2023

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» CPV:72416000-9 με κωδικό 2023DIAB27579 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» CPV:72416000-9 με κωδικό 2023DIAB27579 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» CPV:72416000-9 με κωδικό 2023DIAB27579 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο