• 1 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2023DIAB27042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2023DIAB27042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2023DIAB27042 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο