ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΣ82/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΣ82/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ 82 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000 ,00 € με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2011

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΔΣ79/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΔΣ79/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /79/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : Χειρουργικών Εργαλείων Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (Λαπαροσκοπικά) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ- Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 80/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού Παραπεμπτικών ανά Κέντρο, για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΔΣ78/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΔΣ78/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 78 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 2112 – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΣ76/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΣ76/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 76/2012 ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο