• 16 Νοεμβρίου, 2018

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 88/2018 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 117

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 88/2018 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 117

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 88/2018 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 117 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο