• 5 Σεπτεμβρίου, 2014

A)ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 3,30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .Β)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ

A)ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 3,30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .Β)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ

A)ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 3,30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ .Β)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο