• 24 Απριλίου, 2012

ΔΣ76/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΔΣ76/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΔΣ76/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 76/2012 ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο