ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 – 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 – 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 – 2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 188 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20-11-2012. Ημέρα: Τρίτη. Ώρα: 10.00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο Προμηθειών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 – 2012

Συνημμένα αρχεία

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο