• 12 Απριλίου, 2023

2H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026279

2H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026279

2H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026279 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο