ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ-113/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ-113/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΣ-113/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ 113/2012
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, κατόπιν της υπ’αριθμ.31/24-11-2011 (Θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά σε έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50μ2 με πατάρι 10μ2 περίπου, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119 και του οποίου ακινήτου (καταστήματος) το Γ.Ν. Άρτας έχει την επικαρπία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ενώπιον της κατά νόμον τριμελούς επιτροπής, με ανοιχτές προσφορές, και δυνατότητας συνέχισης αυτού με προφορικές προσφορές και θα κατακυρωθεί στον πλειοδότη με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου .

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μπαρτζώκα Σπυριδούλα

All stories by:Μπαρτζώκα Σπυριδούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο