1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2015

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2015

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο