ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV:24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV:24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV:24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο