• 15 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΠΑΧΕΩΣ – ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV: 33140000-3)»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΠΑΧΕΩΣ – ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV: 33140000-3)»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΠΑΧΕΩΣ – ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV: 33140000-3)», 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο